If Tannforsikring

Sandviken Tannlegesenter AS er godkjent klinikk for behandling av pasienter som har tegnet IF tannforsikring.

Mer informasjon om IF tannforsikring kan du finne på klinkken vår eller se:

If tannforsikring

Har du annen forsikring enn IF tannforsikring kan du fortsatt få behandling hos oss.